Phụ Kiện Lợp


Ty 6 (3,9 Ly )

Ty 6 (3,9 Ly )

Giá công ty: 800,000đ

Giá bán: 750,000đ

Chi tiết
Ty 7( 4,3 Ly )

Ty 7( 4,3 Ly )

Giá công ty: 1,050,000đ

Giá bán: 980,000đ

Chi tiết
Ty 7  ( 4,6 Ly)

Ty 7 ( 4,6 Ly)

Giá công ty: 1,100,000đ

Giá bán: 1,050,000đ

Chi tiết
Ty Đại ( 4,9 Ly)

Ty Đại ( 4,9 Ly)

Giá công ty: 1,350,000đ

Giá bán: 1,200,000đ

Chi tiết
Ti 5 ( 3,7ly)

Ti 5 ( 3,7ly)

Giá công ty: 750,000đ

Giá bán: 700,000đ

Chi tiết