Bồn Nhựa Bh 10 Năm


Bồn nhựa đứng 3000L Cao Cấp

Bồn nhựa đứng 3000L Cao Cấp

Giá công ty: 6,990,000đ

Giá bán: 4,590,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng 5000L cao cấp

Bồn nhựa đứng 5000L cao cấp

Giá công ty: 11,580,000đ

Giá bán: 7,580,000đ

Chi tiết
Bồn đứng thấp 2000L cao cấp

Bồn đứng thấp 2000L cao cấp

Giá công ty: 4,680,000đ

Giá bán: 3,080,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng cao 2000 cao cấp

Bồn nhựa đứng cao 2000 cao cấp

Giá công ty: 5,000,000đ

Giá bán: 3,400,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng thấp 1000L cao cấp

Bồn nhựa đứng thấp 1000L cao cấp

Giá công ty: 2,500,000đ

Giá bán: 1,700,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng cao 1000L cao cấp

Bồn nhựa đứng cao 1000L cao cấp

Giá công ty: 2,760,000đ

Giá bán: 1,960,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng 500L cao cấp

Bồn nhựa đứng 500L cao cấp

Giá công ty: 1,390,000đ

Giá bán: 990,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng 800L cao cấp

Bồn nhựa đứng 800L cao cấp

Giá công ty: 2,380,000đ

Giá bán: 1,740,000đ

Chi tiết
Bồn nhựa đứng 1500L Cao cấp

Bồn nhựa đứng 1500L Cao cấp

Giá công ty: 3,960,000đ

Giá bán: 2,760,000đ

Chi tiết
Bồn Nhựa Ngang 300L Cao Cấp

Bồn Nhựa Ngang 300L Cao Cấp

Giá công ty: 1,180,000đ

Giá bán: 940,000đ

Chi tiết
Bồn Nhựa Ngang 1000L Cao Cấp

Bồn Nhựa Ngang 1000L Cao Cấp

Giá công ty: 2,950,000đ

Giá bán: 2,150,000đ

Chi tiết
Bồn Nhựa Ngang 500L Cao Cấp

Bồn Nhựa Ngang 500L Cao Cấp

Giá công ty: 1,600,000đ

Giá bán: 1,200,000đ

Chi tiết