Vật liệu lợp


Tấm Cách Nhiệt Cát Tường A 1

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường A 1

Giá công ty: 1,260,000đ

Giá bán: 1,200,000đ

Chi tiết
Cách Nhiệt Cát Tường A2

Cách Nhiệt Cát Tường A2

Giá công ty: 2,200,000đ

Giá bán: 2,150,000đ

Chi tiết
Tấm Lợp Onduvila Sơn Bóng

Tấm Lợp Onduvila Sơn Bóng

Giá công ty: 0đ

Giá bán: 115,000đ

Chi tiết
Tấm Lợp Onduvila mờ

Tấm Lợp Onduvila mờ

Giá công ty: 0đ

Giá bán: 100,000đ

Chi tiết
Tấm Lợp Onduline

Tấm Lợp Onduline

Giá công ty: 0đ

Giá bán: 350,000đ

Chi tiết
Ngói Nữ Hoàng Trung Đô RTD 72

Ngói Nữ Hoàng Trung Đô RTD 72

Giá công ty: 18,000đ

Giá bán: 17,000đ

Chi tiết
 Tấm cách nhiệt Việt nhật P2

Tấm cách nhiệt Việt nhật P2

Giá công ty: 900,000đ

Giá bán: 850,000đ

Chi tiết
TẤM LỢP Roman CoCoa

TẤM LỢP Roman CoCoa

Giá công ty: 95,000đ

Giá bán: 86,000đ

Chi tiết
TẤM LỢP Roman Blue

TẤM LỢP Roman Blue

Giá công ty: 86,000đ

Giá bán: 79,000đ

Chi tiết
TẤM LỢP Roman Green

TẤM LỢP Roman Green

Giá công ty: 86,000đ

Giá bán: 79,000đ

Chi tiết
Tấm Lợp Xi  Măng Phẳng Đồng Tâm

Tấm Lợp Xi Măng Phẳng Đồng Tâm

Giá công ty: 85,000đ

Giá bán: 80,000đ

Chi tiết
Tấm lợp xi măng Sóng Đồng Tâm

Tấm lợp xi măng Sóng Đồng Tâm

Giá công ty: 70,000đ

Giá bán: 65,000đ

Chi tiết
Ngói Nữ Hoàng Trung Đô RTD 61

Ngói Nữ Hoàng Trung Đô RTD 61

Giá công ty: 0đ

Giá bán: 16,100đ

Chi tiết
Tole Màu

Tole Màu

Giá công ty: 92,000đ

Giá bán: 85,000đ

Chi tiết
Tấm Cách Nhiệt Cát Tường P2

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường P2

Giá công ty: 1,460,000đ

Giá bán: 1,400,000đ

Chi tiết
Ty 6 (3,9 Ly )

Ty 6 (3,9 Ly )

Giá công ty: 800,000đ

Giá bán: 750,000đ

Chi tiết